Hoe zit het met terugbetaling voor mijn cliënten?

Op beleidsniveau wordt meer en meer over psychologische hulpverlening gesproken. Recent kwam de uitbreiding van terugbetaling bij eerstelijnspsychologen in het nieuws. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd. De uitrol zal nog enige tijd in beslag nemen, en klinisch psychologen en orthopedagogen die zich hiervoor kandidaat stellen, moeten aan een aantal voorwaarden voldoen.

Verschillende ziekenfondsen voorzien tot nog toe een zekere, maar wel beperkte terugbetaling voor wie geen master in de klinische psychologie/orthopedagogie/geneeskunde heeft, via de aanvullende verzekering. Zij hanteren tot op heden hun eigen voorwaarden m.b.t. vooropleiding en psychotherapieopleiding en je dient zelf wat opzoekingswerk te doen om te checken of jij in aanmerking komt. 

Voor Bond Moyson volstaat lidmaatschap van VVTIV (enkel voor afgestudeerde leden). Ook met CM hebben we een overeenkomst voor therapeuten met een vooropleiding in de menswetenschappen. En OZ geeft beperkte terugbetaling aan therapeuten met een ECP certificaat (zie verder).

Meer info:
https://www.health.belgium.be/nl/psychotherapeut?fbclid=IwAR18bTySG8OGZwlwweAZ1r2tkLWCEOegE3UM5DF8q-ZjdBIuFUC5JjBBp6Q

Meer info over de ziekenfondsen:

http://vlaamspatientenplatform.be/_plugin/ckfinder/userfiles/files/2018%20Overzichtstabel%20terugbetaling%20psychotherapie.pdf

http://www.opgang.be/themas/kostprijs-van-de-ggz

Categorie: Algemeen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *