klachtencommissie

we hechten veel belang aan de kwaliteit van het begeleidingswerk van geregistreerde leden. Om dit te waarborgen voorzien we een procedure in geval van klachten

Een klacht heeft steeds betrekking tot de begeleidingsrelatie of het gedrag van de IV-therapeut die geregistreerd is als lid van de beroepsvereniging.

Leden en/of cliënten kunnen altijd een klacht neerleggen bij de voorzitter van VVTIV of een ander lid van het dagelijks bestuur. Dit kan op info@vvtiv.be
Elke klacht wordt ernstig genomen. 
Er wordt contact opgenomen met alle partijen .
Meer informatie over de klachtenprocedure vind je in onze deontologische code.

vragen? mail ons