een deontologische code borgt de kwaliteit van de dienstverlening aan cliënten en schept voor onze professionals duidelijkheid over het waardenkader dat we als IV-therapeut hanteren

deontologische code