Miriam De Rycke

Miriam De Rycke

Te Couwelaarlei 84
2100 Deurne
Extra adres
Bloksheule 5
9968 Bassevelde
www.deveelsprong.be
miriamderycke@deveelsprong.be
0474351116

 

Loop je vast rond de kinderwens, of rond een ander thema dat hierop een invloed heeft? Zoek je je weg, lig je met jezelf of met anderen in de knoop? 
Heb je te maken met tegenslag, pijn of verdriet? Wil je het zwijgen doorbreken? Misschien worstel je met keuzes en heb je er baat bij dat iemand jou hierbij begeleidt.
Het kan helpen om op verhaal te komen. Bij iemand die jou accepteert zoals je bent en zonder oordeel naar jou luistert. 
Als je je blik verruimt zie je meer. Graag ga ik samen met jou op weg.

 

Wie ben ik
Reeds lange tijd zet ik mij in vanuit een sociaal engagement voor verschillende groepen mensen op diverse terreinen. Als pleegouder voor weekend- en crisisopvang vind ik het fijn een verschil te kunnen maken in het leven van kinderen en hun ouders. Al reizend met de rugzak verken in verschillende continenten (ik hou vooral van de bergen) en verruim zo mijn wereldbeeld.

Ik breidde mijn sociaal engagement uit door middel van een bacheloropleiding in de menswetenschappen en een vierjarige therapeutenopleiding.
Als psychotherapeut maakte ik een tijdlang deel uit van het team van TEJO (therapeuten voor jongeren) waar ik jongeren bijstond op hun weg, en bij een CAW waar ik mensen begeleidde met levens- en gezinsvragen. Enkele jaren geleden startte ik met De Veelsprong, waar ik vandaag mensen begeleid vanuit mijn persoonlijke missie en visie.

 

missie

Tijdens mijn studies leerde ik over het begrip empowerment, over mensen empoweren, wat betekent: mensen versterken. Ik wil mensen empoweren door hen te helpen om hun eigen krachten en kwaliteiten te hervinden, opdat ze hun weg kunnen verder zetten op een bewuste, authentieke manier. Ik ben hierbij zeer gefascineerd door wat mensen beweegt en welk verlangen er diep in hen leeft, welke belemmeringen of overtuigingen hun handelen sturen. 

 

Omdat ik dit werk goed wil doen, ging ik ook aan de slag met mijn persoonlijk proces. Dit veranderde mij als mens, in mijn leven en in mijn werk. Er kwam meer bewustzijn en mildheid. Met de nodige (levens)bagage op zak en met aandacht voor de eigenheden en de gevoeligheden van specifieke problematieken, wil ik mensen helpen vat te krijgen, evenwicht te vinden. Door herstel of door een bewuste keuze kunnen mensen groeien als persoon, hun kwaliteit van leven verbeteren en meer voldoening vinden. Ik wil mensen een plek bieden om hun verhaal te vertellen. Hierdoor krijgen zij een stem, en voelen zij zich gehoord.

 

visie

Ik merk dat mensen tot hun recht komen wanneer je ze onvoorwaardelijk accepteert, wanneer je jezelf afstemt op hun verhaal, zonder oordeel, met aandacht en empathie. Een veilige sfeer is daarbij zeer belangrijk, waar je het ritme van de mens rescpecteert en niets opdringt. Waar mensen hun verhaal kunnen brengen zoals het voor hen op dat moment is, in kwetsbaarheid.
Ik zie dat wanneer mensen begrip en erkenning krijgen, ze weer vertrouwen krijgen in het leven. Dit hebben van vertrouwen maakt een enorm verschil voor mensen, namelijk hoe zij in het leven staan en wat ze ervan verwachten. Ze kunnen stilaan geloven dat er in het leven ook goede dingen voor hen zijn weggelegd. Dit heeft een effect op hoe je bent als mens. Het gevoel: ik ben goed genoeg en het leven is goed genoeg. Dat brengt rust en kracht. En dan komt er energie vrij om te leven zoals je bent.

 

Speciale aandacht voor de kinderwens en alle alternatieven voor het ouderschap. Ook online therapie. 

Te vinden in Deurne (Antwerpen) en Bassevelde (Oost-Vlaanderen). Meer informatie op www.deveelsprong.be

 

 

 

 Contact

Vlaamse  Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Contact

V.V.T.I.V
Louis van Regenmortellei 5
2150 Borsbeek
info@vvtiv.be
Ondernemingsnummer 456 485 364

2016 V.V.T.I.V | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | website Startx| fotografie Theodoor Dirckx