Wendy Schram

Wendy Schram

Selstbaan 25
2950 Kapellen xx lidgeld 2018-2019 niet betaald xx
www.innernew.be
info@innernew.be
0032(0)479774556

Mijn naam is Wendy Schram, getrouwd, 34 jaar oud en werkzaam in mijn praktijk InnerNew. Toen ik nog jong was, wist ik al dat ik wilde gaan werken als psychotherapeut. Wegens omstandigheden heb ik eerst mijn diploma behaald om geschiedenis, aardrijkskunde en moraal in het middelbaar les te geven. Twaalf jaar heb ik voltijds in het onderwijs moraal gegeven. Eerst in middelbare scholen en daarna in lagere scholen. Hierdoor heb ik veel ervaring op mogen doen in het werken met kinderen en jongeren. Toch was er telkens een stemmetje dat mij vertelde dat ik mij verder moest gaan ontwikkelen. Mijn hart ligt bij therapeutisch werk. Na lang zoeken had ik de juiste opleiding gevonden en begon ik in 2009 aan de 4- jarige opleiding tot integratief therapeut aan de educatieve academie in Berchem. Na deze opleiding startte ik mijn eigen praktijk waar ik met veel plezier in werk. Mijn vele opleidingen en ervaringen vormen een stevige basis om op verder te bouwen. Ik hou me steeds up to date van de nieuwste vooruitgangen binnen de zorg en vang met regelmaat verdiepende en verbredende cursussen aan. Zo heb ik de cursus assertiviteitstraining en talentenspel volbracht en werken met sprookjes in therapie. Ook ga ik zelf regelmatig in supervisie hetgeen ik belangrijk vind als reflectiepunt.Kinder- en jongerentherapiePsychotherapie en coaching volwassenenHerkenbaar?Burn-out, depressie, angst en paniek, relatieproblemen, rouwverwerking, trauma, assertiviteit, steun bij ziekte, sociale en emotionele problemen,  leerproblemen, gedragsproblemen, pesten, Seksualiteit & grensoverschrijdend gedrag, aandachtsproblemen, (faal)angst, gebrek aan zelfvertrouwen, gescheiden ouders, moeite met contact maken, te veel/te weinig eten, ruzie met ouders/broer/zus, slechte cijfers, hoog sensitiviteit, angstdromen, zorgen maken, grenzen stellen, hechtingstoornis, zelfzorg, zingeving en zingevingsvragen, hyperventilatie, ouder worden, communicatieproblemen, dwangstoornis … Voor elk kind therapie op maat. (van 4-18 jaar)De IV kindertherapie (interactionele vormgeving) is de meest recent ontwikkelde vorm van psychotherapie. IV is eclectisch en integratief en brengt verschillende stromingen bij elkaar zoals bv.: de psychoanalyse, cliëntgerichte, systeemtheoretische en cognitieve gedragstherapeutische stroming. De verschillende soorten psychotherapie worden samengesmolten tot een persoonsgerichte kindertherapie. Integratief wil zeggen dat er gekeken wordt naar het kind in al zijn facetten; het gedrag, het denken, de emoties, de gevoelens, het fysieke en de spirituele beleving. Een totaalbenadering toegespitst op het kind, waarin alle menselijke dimensies aan bod komen. Ik ga in een veilige omgeving in op het denken, voelen en handelen van het kind. De wensen en behoeften van het kind staan centraal en bepalen binnen de behandeling de interventies en technieken die ingezet worden. Het kind is de cliënt. De inhoud van de sessies zijn privé en worden slechts in overleg met het kind met ouder(s) of anderen besproken. Dat betekent dat het kind zelf de keuze heeft met wie hij of zij de besproken en behandelde zaken wenst te delen. Indien ik van mening ben dat het in het belang van het kind is informatie te delen, zal ik hiertoe een gemotiveerd voorstel aan het kind doen.Voor verdere verloop van de therapie verwijs ik graag naar de website van InnerNew: www.innernew.beVoor elke volwassene therapie op maat.Omdat ik ook opgeleid ben in de interactionele vormgeving (IV) zal je dit merken in onze therapeutische samenwerking. IV is een eclectische en integratieve therapeutische stroming. Er bestaan verschillende stromingen met elk hun specifieke benadering, werkwijze en visie op de mens en de wereld bijvoorbeeld: contextuele therapie, gestalttherapie, cliëntgerichte therapie, systeemtheoretische en cognitieve gedragstherapie, transpersoonlijke therapie, psychosynthese, NLP …Omdat iedereen uniek is met zijn eigen culturele achtergrond, persoonlijke voorkeuren en eigen verleden pas ik de therapie aan elke cliënt aan.Integratief wil zeggen dat er gekeken wordt naar jou in al je facetten; je gedrag, je denken, je emoties, je gevoelens, je fysieke en spirituele beleving. Een totaalbenadering toegespitst op jou, waarin alle menselijke dimensies aan bod komen. We gaan in een veilige omgeving in op je denken, voelen en handelen. Jouw wensen en behoeften staan centraal en bepalen binnen de behandeling de interventies en technieken die ingezet worden. Door middel van interactie, met wederzijds respect voor elkaar,  kunnen we samen een behandeldoel uitwerken. Op verschillende momenten, tijdens het proces in therapie, bekijk ik op een persoonlijke en professionele manier hoe ik maatwerk kan leveren zodat je je behandeldoelen kunt verwezenlijken.Voor verdere verloop van de therapie verwijs ik graag naar de website van InnerNew: www.innernew.beOuder coachingNaast de Kinder- en jongerentherapie en de psychotherapie voor volwassenen begeleid ik ook ouders in het proces door middel van oudercoaching. Dit kan ook afzonderlijk van het kind waarbij ik dan alleen de ouders begeleid en niet het kind. Voor wie?Voor ouders met kinderen (klein en groot), die samen met mij willen zoeken naar verandering in de situatie met hun kind(eren).Wanneer?Als ouder kom je soms met je kind/puber steeds in dezelfde situaties terecht. Je wil dat het anders gaat, maar hoe doe je dat?Ook kan het zijn dat je in een moeilijke situatie zit, waarbij jij als ouder wilt onderzoeken hoe je hiermee om kunt gaan in het belang van de kinderen.Voor meer informatie over coaching verwijs ik u graag door naar de website van InnerNew:www.innernew.beDe praktijk InnerNew is gelegen in een rustige straat, in de bosrijke omgeving in Kapellen.Gratis voldoende parkeergelegenheid vlak voor de deur. Contact

Vlaamse  Vereniging van Therapeuten in de Interactionele Vormgeving

Contact

V.V.T.I.V
Louis van Regenmortellei 5
2150 Borsbeek
info@vvtiv.be
Ondernemingsnummer 456 485 364

2016 V.V.T.I.V | Alle rechten voorbehouden | Algemene voorwaarden | website Startx| fotografie Theodoor Dirckx